Verwerkingsdoeleinden

Simple Networks verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met David Huysmans via info@simplenetworks.be.

Verwerkingsdoeleinden

Simple Networks verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolging van de solvabiliteit, profilering en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. vereist voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het ondernemen van de Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Overmaken aan derden

Indien nodig om de gestelde doelen te bereiken, zullen de persoonsgegevens van de klanten worden gedeeld met andere bedrijven (in de Simple Networks groep) binnen de Europese Economische Ruimte, die direct of indirect verbonden zijn met Simple

Bewaarperiode

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (oa op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren/verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 (f ), inclusief profilering op basis van genoemde bepalingen.

Verder heeft de klant het recht om een ​​kopie (in een gestructureerde, gangbare en mechanisch leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:

Pas de instellingen van hun klantaccount aan; en/of

Stuur een e-mail naar het volgende adres: info@simplenetworks.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van elke verwerking van zijn persoonsgegevens gericht op direct marketing.

Klacht

De klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor Privacybescherming (Persstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).